KALENDER


Skånes Fårintressenter Nordväst


SKÅNES FÅRINTRESSENTER NORDVÄST


ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 9 FEBRUARI 2019


FÅRETS DAG 2019

Fårets dag 2019 inträffar på Kronprinsessan Viktorias födelsedag, söndagen den 14 juli.


Vi behöver ä hjälp av frivilliga både under lördagen innan, med förberedelser och under själva söndagen, så om du har möjlighet och lust, anmäl gärna ditt intresse till Anders Torstensson på telefon 0706 34 45 15.


Styrelsen


P.S. Vi finns nu på Facebook, sök upp vår sidan på @sfnordvast

Program


2019


Årsmöte 2019

Datum för nästa årsmöte är nu bestämt. Vi träffas i vår vanliga lokal för årsmöten, nämligen på församlingshemmet i Hasslöv, lördagen den 9 mars med start kl 18. Detta är en återgång till den tid som "brukade gälla" och återgången är gjord för att underlätta för dem som har svårt att komma ifrån tidigare, t ex för att man är aktiva mjölkbönder.


Vårens program

Vi har ännu inte lagt några planer för våren 2019. Vi vet att det brukar vara uppskattat att ha en informationskväll som fokuserar på lamning. Kanske det kan vara något även i år? Förslag och idéer kan tillställas styrelsen, egna initiativ, t ex till besättningsbesök eller dylikt är också synnerligen välkomna.


Fårets dag på Boarps hembygdspark

I år inträffade Fårets dag söndagen den 15 juli. Det blev en mycket lyckad föreställning och det kom exakt ett tusen betalande! I och med det stora antalet barn som går in gratis, tror vi att det totala antalet besökande överstiger 2 000, vilket gör Fårets dag på Boarps hembygdspark till ett av de stora evenemangen på Bjäre denna sommar. Vädret var underbart bra, lagom soligt, lagom varmt. Det var dessutom den enda dagen under hela sommaren som vi tyckte det var rätt bra att det inte regnade - även om många av oss hade haft svårt för att dölja vår glädje om det hade regnat hela dagen igenom på samma sätt som ifjol och för tre år sedan. Hur som helst, många glada besökare kom och tog ett glatt minne och kanske en del ny kunskap om får och fårhållning med sig hem.


Grillkväll

Under andra halvan av augusti kommer vi säkert även i år att ha en grillkväll. Det är ett bra tillfälle att summera sommaren, prata om Fårets dag och tacka de som ställer upp och hjälper till, speciellt de som inte är medlemmar i föreningen, men som likväl tycker att det är roligt att deltaga med sina djur, traktorer, veteranbilar, eller annat som underhåller och informerar besökare på Fårets dag..


I fjol gjorde vi en mycket uppskattad utflykt till Wapnö Gård

Vart vi ställer kosan i år, är inte bestämt. Våra förutsättningar för att göra en längre resan, i likhet med tidigare år, till Gotland, Danmark och Öland beror dels på hur bra Fårets dag går, men än viktigare på om vi hittar någon i föreningen som vill ta på sig ansvaret att leda projektet. Det finns många som är beredda att hjälpa till, men vi måste också ha någon som tar på sig ledarskapet. Det behöver inte vara någon i styrelsen utan görs lika bra av annan medlem med intresse och driv.KURSER, EVENEMANG, UTSTÄLLNINGAR - OM FÅR

Tidigare har vi på hemsidan också redovisat kurser som, t ex Länsstyrelsen, Djurhälsovården eller andra institutioner engagerade i fårnäring eller fårhållning arrangerar. Detta har vi gjort som en hjälp och service till våra medlemmar. I och med att vi nu har en egen blogg, helt och hållet avsedd för våra medlemmar, kommer all sådan information att finnas där istället.


Du som är medlem i Skånes Fårintressenter Nordväst kan logga in på bloggen.skanesfarintressenternv.se med den mejl adress du har registrerat hos föreningen. Skulle ni vara två eller flera i familjen, går det utmärkt att skaffa sig flera konton. Antingen kan den som redan har ett konto bjuda in övriga i familjen, eller kan du kontakta Clas via epost med adress clas@westerlynga.se så lägger han upp ett nytt konto.


Copyright © All Rights Reserved.