OM SFNV

OM FÖRENINGEN IDAG

Lite informantion om Skånes Fårintressenter Nordväst och om får:


SFNV är en förening som engagerar sig i får och fårskötsel. Skånes Fårintressenter Nordväst är en lokalt förankrad förening som värnar om får och fårhållning i nordvästra Skåne och södra Halland.


Om ni har kommit så här långt och undrar om ni kanske kommit fel beror det kanske på att det är vår systerförening, Skånes Fårintressenter, du letat efter. Den föreningen har hela Skåne som sitt upptagningsområde och återfinns på webbadressen www.skanesfarintressenter.se. Föreningen bildades 1985. En handfull fårägare och medlemmar i Skånes Fårintressenter såg värdet i att bilda en aktiv, lokal förening. Det visade sig, kan vi säga idag, vara en både lyckad och långvarig satsning.


Bland medlemmarna i SFNV finns individer som har stora besättningar med inriktning på produktion, t ex kött- eller päls. Det finns de som håller mindre besättningar för avel och är intresserade av genbanksarbete. Det finns medlemmar som har hållit på med får långt längre än föreningen varit aktiv, och det finns de som började med får för ett par månader sedan. Det finns faktiskt också de som inga får har. Alla tycker vi att vi får ut något av att träffas, lära av varandra och umgås. Alla känner sig, och är, välkomna!


I Sverige är fårnäringen inte speciellt stor. I Europa, uppger FAOSTAT (FNs organ för mat och agrikultur), att det finns 127 miljoner får. I nordliga trakter är det Norge som leder med 2,3 miljoner får, medan Sverige - vid en direkt jämförelse - bara har 623 000.


Vi blir allt oftare påminda om hur ont vi har om betesdjur i landet, samtidigt får vi höra att efterfrågan på fårkött gått upp remarkabelt den senaste tiden och de av oss som säljer köttet direkt, märker en tydlig skillnad i den uppskattning ekologiskt och/eller närodlat kött röner. Det finns med andra ord gott om plats för fler får i landet.


Föreningens stadgar


STYRELSE


Hans Jönsson (bjaeras@hotmail.com) är sammankallande i valberedningen. I valberedningen ingår pckså Gunnar Dahlstrand. Vidare är Hans Jönsson och Anders Torstensson revisorer i föreningen.


Har du frågor eller förslag om föreningen är du välkommen kontakta vem som helst i styrelsen.

HUVUDSPONSORER

Willab


Vi tar gärna mot fler sponsorer

KONTAKT

Vill du ha kontakt med föreningen, eller vill bli medlem:


Skicka ett meddelande till skanesfarintressenternordvast@gmail.com, eller


ring vår kassör, Erik Åkesson, på telefon 070-7947955.. Vet du redan att du vill bli medlem, sätter du normalt in 200 kronor på bankgiro 699-7704 om du går med själv eller är s k huvudmedlem i en familj. För övriga i samma familj betalar man 100 kronor per person över 18 år. Är man under 18 år får man vara med gratis i övrigas sällskap.