ANNONSER

ANNONSER

Här kan du annonsera antingen du söker varor eller tjänster, eller har dylika att erbjuda. För medlemmar i SFNV är det kostnadsfritt.

Fårklippning och slipning av skär

Carl-Oscar Allared, professionell klippare i SM-klass med erfarenhet från små och stora besättningar såväl i Sverige som utomlands, erbjuder medlemmar i Skånes Fårintressenter Nordväst som inte tidigare anlitat honom en ”prova-på-rabatt” på 10 kr/får för de första 15 fåren.

Har du ett mindre antal får är det i och för sig helt OK, men då blir rabatten förstås lite mindre.

Du når Carl-Oscar på hans mobiltelefon nummer 070-617 15 14.

Carl-Oscar slipar också skär professionellt. Han tar 20 kr per par, med en minimiavgift på 100 kr per beställning.